บทสัมภาษณ์จากผู้ใช้

ใบรับรอง

เครื่อง UVCARE254AIRFLOW ได้ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำ รวมถึงองค์กรภาครัฐ ว่ามีความปลอดภัยสูงที่สุด  อีกทั้งยังสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้อย่างดีที่สุด โดยพัฒนานวัฒกรรมนี้ ด้วยฝีมือคนไทย ที่มีประสบการณ์ในวงการแพทย์และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ สามารถมั่นใจในเครื่อง UVCARE254AIRFLOW ว่าปลอดภัยเต็ม 100% ทั้งยังมีประสิทธิภาพสูงที่สุดอีกด้วย

สคบ.

PTEC

intertek

สทน.

DMSC

BIOTEC

ลูกค้าที่ใช้งานเครื่อง UVCARE254 AIRFLOW

สคบ.

PTEC

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บัญชีนวัตกรรมไทย

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

intertek

สทน.

BIOTEC

บัญชีนวัตกรรมไทย

บทสัมภาษณ์จากผู้ใช้

ลูกค้าที่ใช้งานเครื่อง UVCARE254 AIRFLOW

หน่วยงานที่รับรองตัวเครื่อง UVCARE254 AIRFLOW

Reviews